Komentarz

 • Dlaczego szkło ma bąbelki?

  Dlaczego szkło ma bąbelki?

  Generalnie surowce szklane wypalane są w wysokiej temperaturze 1400 ~ 1300 ℃.Gdy szkło jest w stanie ciekłym, powietrze w nim wypłynęło z powierzchni, więc pęcherzyków jest niewiele lub nie ma ich wcale.Jednak większość dzieł ze szkła lanego jest wypalana w niskiej temperaturze...
  Czytaj więcej
 • Analiza materiału szklanego

  Głównymi składnikami szkła barwionego są oczyszczony piasek kwarcowy i skaleń potasowy, albit, tlenek ołowiu (podstawowy składnik szkła), saletra (azotan potasu: KNO3; chłodzenie), metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych (chlorek magnezu: MgCl, środek pomocniczy do topienia , zwiększająca trwałość), tlenek glinu...
  Czytaj więcej